Nyhet! Flora Ekologisk | Flora

Nyhet! Flora Ekologisk


Flora Ekologisk är en produkt gjord med ekologiska oljor från växtriket. Den är gjord med raps, kokos- och allanblackiaolja. Allanblackiaträdet växer vilt i det tropiska bältet i Afrika. Oljan som används i Flora Ekologisk utvinns ur fröna från trädets frukter.

Vi lanserar nu Flora Ekologisk i Sverige som svar på våra kunders efterfrågan, vilket är möjligt tack vare ekologisk och certifierad fröolja från trädet allanblackia. Allanblackiaoljans naturliga kvaliteter och den hållbara produktionen gör det här till en produkt som vi är väldigt stolta över.

Bre Ekologiskt med Flora
Alla kan göra skillnad genom att göra något, även om det bara är det lilla.
Genom att äta mer från växtriket och mindre från djurriket är du snällare mot vår planet. Produkter från växtriket behöver mindre jordbruksmark och har ett lägre klimatavtryck än animaliska produkter. När du brer med Flora Ekologisk, brer du med ekologiska oljor från växtriket.

Läs mer på: www.flora.nu/helt-naturligt/mer-om-flora/

Vad är allanblackiaolja?
Allanblackiaträdet växer i det tropiska bältet i Afrika, som går från Ghana och Nigeria i väst till Tanzania i öst. Dessa gigantiska träd kan bli upp till 30 meter höga och producerar stora fröskidor som kan väga upp till sju kilo. Fröna innehåller 40 % ren olja som pressas för att utvinna den olja som nu används i Flora Ekologisk.
Allanblackia är den största inhemska frukten i Afrika och produktionen av allanblackiaoljan sysselsätter för närvarande ca 25 000 personer bara i Tanzania.

Skördetiden för allanblackia sker under en relativt lugn period för jordbrukare, vilket gör att den inte överlappar med andra grödor och kan därmed ge lokala samhällen en extra inkomst. Frukten faller till marken när den är mogen vilket gör att skördearbetet inte är så fysiskt krävande. Många kvinnor använder den extra inkomsten för att köpa bohag eller betala för sina barns skolavgifter.

Unilever samarbetar med Unionen för etisk Biotrade (UEBT) och Internationella unionen för bevarandet av natur (IUCN). Tillsammans tar Unilever fram riktlinjer för produktionen och hur det ska gynna både lokala samhällen och miljön.

I juli 2014, certifierade unionen för etisk Biotrade (UEBT) processen då den uppfyller de satta hållbarhetsstandarderna.

Läs mer på: www.allanblackiapartners.org.

Ett ekologiskt livsmedel produceras med extra hänsyn till miljö- och djurhållning. Detta innebär att det finns regler för t.ex. vilka gödsel- och bekämpningsmedel som tillåts, samt att ev. djurhållning är mer kontrollerad i fråga om foder, levnadsmiljö mm.
Ett livsmedel som uppfyller EUs krav för ekologisk produktion får märkas med den gröna EU-symbolen för Ekologiskt.

Läs mer om Ekologisk märkning på Livsmedelsverkets hemsida:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1/