Nyhet! Flora 100 % växtbaserad | Flora

Nyhet! Flora 100 % växtbaserad

Flora 100 % växtbaserad är en produkt gjord på enbart ingredienser från växtriket och har bara hälften så stort klimatavtryck jämfört med smör.* Nu kan du välja en produkt som smakar gott, och är bättre för klimatet.

Flora_vaxtbaserad_composition_161010

Bre Grönt med Flora 100 % växtbaserad

Alla kan göra skillnad genom att göra något, även om det bara är det lilla.
Genom att äta mer från växtriket och mindre från djurriket är du snällare mot vår planet. Produkter från växtriket behöver mindre jordbruksmark och har ett lägre klimatavtryck än animaliska produkter. När du brer grönt med Flora 100 % växtbaserad, brer du med oljor från växtriket.

*Livscykelanalys (LCA) gjord av tredje part visar att Flora 100 % VÄXTBASERAD (60% fett) har åtminstone 50 % lägre utsläpp av växthusgaser per kilo produkt än smör tillverkat i Sverige (82% fett)

100_vaxt_high

Hur kan ni veta att Flora 100 % växtbaserad ger hälften så stort klimatavtryck jämfört med smör?
Flora Sverige har bett en oberoende tredje part att jämföra skillnaden i miljöpåverkan mellan Flora 100 % växtbaserad (fetthalt 60 %) och svenskt smör (82%) Miljöpåverkan mäts utifrån 15 olika faktorer genom en livscykelanalys (LCA). Detta innebär att produktens hela livscykel tas i beaktande från produktionen av råvara till avfallshantering. Resultatet av LCA:en visade bl.a att Flora 100 % växtbaserad har hälften så stort klimatavtryck (utsläpp av växthusgaser) jämfört med smör per kilo slutprodukt.

Vad betyder klimatavtryck?
Växthusgaser är en samlingsterm för koldioxid CO2, kväveoxid (N2O) metan (CH4) och kylmedel.För att jämföra de olika växthusgaserna med varandra mäter man vanligen utsläpp av växthusgaser i så kallade CO2 ekvivalenter. CO2 ekvivalenterna används sedan för att räkna ut klimatavtrycket.

infog_3_1

Läs mer om klimatpåverkan.