Klimatsmart val | Flora

Klimatsmart val

Flora - ett bra val ur miljö- och klimatsynpunkt

För att spara på jordens resurser och gynna hållbar utveckling talas det idag alltmer om att minska konsumtion av animalier, produkter från djurriket, och öka sin konsumtion av vegetabilier, produkter från växtriket. Därför är det klimatsmart att välja matfett som baseras på oljor från växtriket.
I en livscykelanalanalys som jämför oljebaserade-matfetter och smör och smörblandade produkter ser man att oljebaserade-matfetter är att föredra ut miljö och klimatsynpunkt.
Livscykelanalysen har utförts av Quantis och undersökte den miljöpåverkan som uppstår under en produkts hela ’liv’, från råvara och fram tills att den slängs i soporna.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska äta mer vegetabiliska och växtbaserade livsmedel för att leva hälsosamt. Baljväxter, grönsaker, rotfrukter, fullkorn och oljebaserade matfetter toppar listan.

infog_1

Genom att äta mindre animaliska produkter minskar vi också vårt klimatavtryck. Livsmedel från växtriket, däribland matfetter baserade på vegetabiliska oljor, har generellt sett lägre klimat- och miljöpåverkan än produkter från djurriket, enligt bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP och FN:s miljöprogram UNEP. Det betyder inte att vi måste bli vegetarianer, men varför inte prova att byta ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter, eller bara minska lite på köttportionen? Försök även att välja miljömärkt fisk och att ta hand om resterna för att minska matsvinnet.

Så för att göra gott både för din hälsa och miljön, välj livsmedel från växtriket framför livsmedel från djurriket. Läs mer om hållbara matvanor för hälsa och miljö på Livsmedelsverkets hemsida.

infog_2

Produktionen av livsmedel står för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. Genom att minska intaget av animaliska produkter och välja mer mat från växtriket i mataffären, till exempel att byta till Flora på mackan, kan man stödja en mer hållbar livsmedelsproduktion och bidra till att minska utsläppen.
I en livscykelanalys som jämför bland annat Flora Original med smör-och smörblandade produkter ser man att Flora, som är ett oljebaserat matfett, är att föredra ur klimatsynpunkt. Livscykelanalysen utfördes av Quantis och undersökte den klimatpåverkan som uppstår under en produkts hela ”liv”, från råvara fram till att förpackningen slängs i soporna.
I grund och botten beror den stora skillnaden i klimatpåverkan på att margarin innehåller mindre mjölk. Kor äter foder och adderar ett steg i produktionskedjan. Mindre mjölk innebär att mindre foder behöver odlas. Dessutom släpper kor ut växthusgasen metan.

infog_3_1

Gör gärna ett besök på Margarin – rätt och slätt. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Referenser:
– H. C. Godfray, J. R. Beddington, I. R. Crute, L. Haddad, D. Lawrence, J. F. Muir, J. Pretty, S. Robinson, S. M. Thomas, and C. Toulmin, ”Food security: the challenge of feeding 9 billion people,” science, vol. 327, no. 5967, pp. 812-818, 2010.

– T. Meier, O. Christen, E. Semler, G. Jahreis, L. Voget-Kleschin, A. Schrode, and M. Artmann, ”Balancing virtual land imports by a shift in the diet. Using a land balance approach to assess the sustainability of food consumption. Germany as an example,” Appetite, vol. 74, pp. 20-34, 2014.

– B. Girod and P. De Haan, ”More or better? A model for changes in household greenhouse gas emissions due to higher income,” Journal of industrial ecology, vol. 14, no. 1, pp. 31-49, 2010.

– F. Vieux, N. Darmon, D. Touazi, and L. G. Soler, ”Greenhouse gas emissions of self-selected individual diets in France: Changing the diet structure or consuming less?,” Ecological Economics, vol. 75, pp. 91-101, 2012.

Klimatsmart val

dela denna sidan
 Facebook Email