Frukosten – en dold klimatbov | Flora

Frukosten – en dold klimatbov


dold-miljöbov
94 % av svenskarna äter frukost. Av dessa har 82 % aldrig reflekterat över frukostens klimatpåverkan, trots att vi främst dukar upp animaliska produkter till morgonkaffet. I samband med lanseringen av Flora 100 % Växtbaserad har en undersökning genomförts som kartlagt svenskarnas frukostvanor. Den visar att små förändringar av vad man äter är en nyckel till en mer klimatsmart frukost.

Läs hela pressmeddelandet.